काठमान्डू – गृह मन्त्रालय ले सुचना जारि गर्दै २०७७/०४/१५ गते बाट काठमाण्डौ उपत्यका प्रवेश यात्रु हरुको लागि निषेध गरेको छ। गृहले बेलुका ७ बजे देखि बिहान ७ बजे सम्म अर्को सुचना जारी नभय सम्म का लागि अत्याबासेक र ढुवानी बाहेक का आगमन बन्द गरेको हो