समाजिक संजाल अहिले धेरैले नै चलाउने गर्छौ तर सबै जनाले लेखेका मनछुने भनाईहरु आफ्नो timeline मा आउदैन तेसैले नै हामिले केही मनछुने भनाईहरु यहाँ राखेका छौ ।