समाजिक सन्जाल अहिले धेरै ले नै चलाउने गर्छौ तर सबै जनाले लेखेका मनछुने भनाइ हरु आफ्नु timeline मा आउदैन तेसैले नै हामिले केही मनछुने भनाइ हरु येहा राखेका छौ